Vastuuvapautus

Harjoitteleminen Eira Open Air Oy:n tiloissa ja tilaisuuksissa

Toiminnallinen harjoittelu. Järjestäjä: Eira Open Air (Eira Open Air Oy)

Eira Open Air Oy sitoutuu tarjoamaan erikseen ilmoitettujen aikataulujen puitteissa harjoittelumahdollisuuden Eira Open Air ulkoliikuntakeskuksessa. Eira Open Air Oy:n sitoutuu noudattamaan aikatauluja sääolosuhteiden puitteissa sekä pitämään huolen harjoittelukaluston kunnosta.

Asiakas sitoutuu maksamaan harjoitteluoikeudesta määritellyn summan ja kirjaamaan itsensä sisälle astuessaan Eira Open Air harjoittelualueelle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Eira Open Air Oy:n sääntöjä ja ottamaan huomioon muut kanssatreenaajat.

Eira Open Air Oy:n järjestämissä valmennustilaisuuksissa noudatetaan yhdessä sovittuja aikatauluja ja valmentajan antamia ohjeita. Jos asiakas ei pääse paikalle sairastumisen tai äkillisen esteen takia, tulee tästä ilmoittaa valmentajalle vähintään 24 tuntia ennen sovittua tapaamista. Jos sairastapaus tapahtuu alle 24h, niin tästä tulee toimittaa sairastodistus. Muuten asiakas menettää tapaamisen ja hinta veloitetaan kokonaisuudessaan.

Turvallisuus ja terveys

Osallistun toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti ja olen tietoinen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä.

Ilmoitan tällä lomakkeella, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista terveyteen tai vaarallisuuteen kohdistuvista vahingoista. Vastuuvapaus koskee itse toiminnallisen harjoittelun aikaa sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

Valmentaja pitää pääsääntöisesti huolen, että harjoittelu on turvallista ja liikkeet tehdään oikeaoppisesti. Valmennettavan tulee noudattaa valmentajan antamia ohjeita.

Valmennettava ymmärtää, että kaikessa harjoittelussa on omat riskinsä ja harjoittelu on jokaisen omalla vastuulla. Ymmärrän olevani itse vastuussa pitämään huolen omasta terveydentilastani ja ymmärrän kaikki harjoitteluun liittyvät riskit. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen käymään lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolla ennen harjoittelun aloittamista. Asiakkaiden tulee huolehtia omista vakuutuksistaan itse.

Olen lukenut ja ymmärtänyt tämän vastuuvapautusasiakirjan kaikin osin. Ymmärrän jokaisen ehdon ja niiden tarkoituksen. Ymmärrän, että harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla, eikä Eira Open Air Oy ole vastuussa mistään loukkaantumisista.

Harjoittelemalla Eira Open Airilla hyväksyt tämän vastuuvapautusasiakirjan ja siinä mainitut ehdot.